ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดงาน SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560


ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "SLC  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง"

ในวันศุกร์ที่  3  พฤศจิกายน  2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

โดยได้จัดให้นักเรียนแต่ละห้องประดิษฐ์กระทง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีอันดีงาม 

ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และส่งเสริมประสบการณ์จากการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับประเพณีของไทย


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งาน SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560จำนวนผู้อ่าน 490 ครั้ง

Keep