การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560


 ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑาสี  "เซนต์หลุยส์เกมส์"  ประจำปีการศึกษา 2560  

ในวันเสาร์ที่  25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรจนารุณ  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่น  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในการแข่งขันกรีฑา และปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560จำนวนผู้อ่าน 584 ครั้ง

Keep