ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ วรศิลป์ชัย และเด็กหญิงพัชมณ สุขดานนท์ ได้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK1


เด็กหญิงพัชมณ สุขดานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK1 ได้คะแนน 191 คะแนน

เด็กชายกันตพงศ์ วรศิลป์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 1 ได้คะแนน 176 คะแนน

ขอแสงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 425 ครั้ง

Keep