๗๐ ปี SLC สืบสานประเพณีลอยกระทง


กิจกรรม 70 ปี SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 506 ครั้ง

Keep