สรุปผลการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์ส่วนกลาง STACK FIGHTER 2019 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2562


สรุปผลการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์ส่วนกลาง ประจำปี 2562  

เมื่อวันที่ 22 - 23  มิถุนายน  2562  ณ  ชั้น 3 ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์  กรุงเทพมหานคร

โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle)         รุ่น  7 ปี (ชาย)

เหรียญทอง                  ด.ช.ภูบดินทร์              เพชรชูศรี                     ป.2/4                          

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle)         รุ่น  8 ปี (ชาย)

เหรียญทอง                  ด.ช.ชโณทัย                 เพชรชูศรี                    ป.3/4                          

เหรียญเงิน                   ด.ช.รพีคยศ                 ไวกัณสุรส                    ป.3/5  

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle)         รุ่น  8  ปี (หญิง)

เหรียญทอง                  ด.ญ.พิชญาภัค             สรรพานิช                    ป.3/2                          

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle)         รุ่น  9 ปี (ชาย)

ได้ลำดับที่ 5                 ด.ช.กลวัชร                  ศรีสูงเนิน                     ป.4/3

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle)         รุ่น  9 ปี (หญิง)

เหรียญเงิน                   ด.ญ.พีรญาพัณ             คำศรีสุข                      ป.4/6  

เหรียญทอง แดง          ด.ญ.วิรัญชนา              สรรพานิช                    ป.5/3

 

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle)         รุ่น  10 ปี (หญิง)

เหรียญทอง                  ด.ญ. กัญญ์ณัฐ             ช้างแย้ม                       ป.5/6

 

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle)         รุ่น  11 - 12 ปี (ชาย)

เหรียญทอง                  ด.ช.ณัฐกร                   สีเขียว                          ป.6/3

 

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle)         รุ่น  13 - 15 ปี (ชาย)

เหรียญทองแดง                       ด.ช.พีรณัฐ       รุจิขจรเดช                   ม.2/4

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle)         รุ่น  13 - 15 ปี (ชาย)

เหรียญทอง                              ด.ญ.จุฑาบดี    วิชัย                             ม.2/5

เหรียญเงิน                               ด.ญ.รุจณิชา     สีทำมา                         ม.2/3

 

รุ่น อายุ 8 ปี 

เหรียญเงิน  ประเภท Double  Cycle         ด.ช.รพีคยศ                  ไวกัณสุรส                   ป.3/5

                                                                        ด.ช.ชโณทัย                 เพชรชูศรี                     ป.3/4

เหรียญทองแดง  ประเภท Double  Cycle   ด.ญ.โสพิศณิชา          พิธิยานุวัฒน์                 ป.3/1

             ด.ญ.พิชญาภัค             สรรพานิช                    ป.3/2

รุ่น อายุ 10 ปี

เหรียญทอง  ประเภท Double  Cycle   ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น                         ป.4/6

   ด.ญ.กัญญ์ณัฐ              ช้างแย้ม                       ป.4/6

เหรียญทองแดง  ประเภท Double  Cycle    ด.ช.ชัธนันท์           ศรีสวัสดิ์                      ป.4/6

        ด.ญ.พีรญาพัณ             คำศรีสุข               ป.4/6

รุ่น อายุ 12 ปี

เหรียญเงิน  ประเภท Double  Cycle   ด.ช.ณัฐกร                   สีเขียว                          ป.6/3

ด.ญ.ยุศินานันท์           คำศรีสุข                      ป.6/6

รุ่น อายุ 14 ปี

เหรียญทอง      ประเภท Double  Cycle   ด.ญ.จุฑาบดี                วิชัย                              ม.1/1

       ด.ญ.รุจณิชา                 สีทำมา                         ม.1/3

เหรียญทองแดง  ประเภท Double  Cycle  ด.ญ.พชรรพรรณ         ศรีสวัสดิ์                      ป.6/6

        ด.ช.พีรณัฐ                   รุจิขจรเดช                   ม.2/4

เหรียญเงิน ประเภท Team  Timed 3-6-3 Relay  รุ่นอายุ 14  ปี          (ทีม      SLC SIX)

  1. ด.ช.ณัฐกร      สีเขียว              ป.6/3
  2. ด.ญ.ยุศินานันท์    คำศรีสุข          ป.6/6
  3. ด.ญ.พชรรพรรณ  ศรีสวัสดิ์          ป.6/6              
  4. ด.ญ.จุฑาบดี    วิชัย                              ม.2/5               
  5. ด.ญ.รุจณิชา     สีทำมา                         ม.2/3   
  6. ด.ช.พีรณัฐ       รุจิขจรเดช                   ม.2/4               

 

สรุปผลรางวัล  ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน  5  เหรียญทองแดง

 

  • ด.ญ.จุฑาบดี   วิชัย                  ม.2/5  ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทำเวลาที่ดีที่สุดของประเภทหญิง
  • ด.ญ.รุจณิชา     สีทำมา            ม.2/4  ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทำเวลาที่ดีที่สุดของประเภทหญิง
  • ด.ช.ณัฐกร       สีเขียว             ป.6/6   ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทำเวลาที่ดีที่สุดของประเภทชาย

 

ครูผู้ดูแลคือ     1.  ม.อนันต์                 จิตต์อารีย์เทพ

             2.  มิสอมรรักษ์             เจริญศรี

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 575 ครั้ง

Keep