โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม" SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562


โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม" SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง"

ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00  น.  เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

โดยวันงานมีกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.6  เวลา 08.30 – 10.30 น.

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีอันดีงาม

ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และส่งเสริมประสบการณ์จากการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับประเพณีของไทย


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 820 ครั้ง

Keep