กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ ระดับปฐมวัย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562


ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติขึ้น 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

โดยคณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ 

และให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้มีพระคุณ โดยการมอบการ์ดและดอกพุทธรักษาให้กับพ่อบนเวที  

ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562  ณ  หอประชุมยอห์น  แมรี่  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น  แมรี่ 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 640 ครั้ง

Keep