ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 34 / 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) กรณี : นักเรียนหรือบุคลากรในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติเดินทางเอง หรือ นักเรียน/บุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติคลุกคลีกับผู้ที่เดินทาง กลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคหรือพื้นที่เสี่ยง


                  ตามที่ปรากฏว่า มีผู้ได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แล้วทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  ประกอบกับมีข้อมูลทางการแพทย์ออกมาเผยแพร่แล้วว่าผู้ป่วยบางรายที่มีการติดเชื้อ  สามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ตั้งแต่ขณะที่ยังหรือไม่แสดงอาการ

                            โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  จึงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการป้องกันโรคดังกล่าวให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่รระบาดของโรค  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศไทยที่อาจเข้าสู่ระยะที่ 3 ที่มีการแพร่กระจายมากขึ้นในประเทศ  จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ ตามประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 34/2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID - 19) กรณี : นักเรียนหรือบุคลากรในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติเดินทางเอง หรือ นักเรียน/บุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติคลุกคลีกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคหรือพื้นที่เสี่ยง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 260 ครั้ง

Keep