ผู้อำนวยการ และคุณครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563


         ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด  ผู้อำนวยการ  มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และ คุณชัยยศ  วรวิทย์รัตนกุล  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง  ครั้งที่ 1/2563  ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563  เวลา 17.00 - 19.00 น.  ณ ห้องประชุม Centenary hall  ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ  ซ.ทองหล่อ 25 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง

Keep