ขอเชิญคณะครู และนักเรียน ร่วมงานนิทรรศการการ Project Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563


          ฝ่ายปฐมวัย  จัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ  Project  Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  เวลา 09.00 -  12.00 น. ณ ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โดยจะเป็นการสรุปกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach  เพื่อให้นักเรียนแสดงผลงานการเรียนโครงการ Project Approach  ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  และกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้เชิญผู้ปกครองจากสาขาอาชีพต่าง ๆ  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก ๆ  ซึ่งมีกิจกรรมจัดแบ่งเป็นฐานดังต่อไปนี้ 

ฐานที่ 1 โครงการดอกไม้,ดอกกุหลาบ (ขายดอกไม้ทอด)
ฐานที่ 2 โครงการกล้วย (ขายกล้วยปิ้งไส้ทะลัก)
ฐานที่ 3 โครงการผลไม้,ส้ม (ขายน้ำผลไม้ปั่น/น้ำส้ม)
ฐานที่ 4 อาชีพเกษตรกรรม (เลี้ยงกุ้ง)
ฐานที่ 5 อาชีพค้าขาย (ขายขนมจาก)
ฐานที่ 6 โครงการหมู (ขายหมูย่างนมสด/บาบีคิว)
ฐานที่ 7 โครงการมะพร้าว,ต้นไม้ (ขายวุ้นมะพร้าว/น้ำมะพร้าว)
ฐานที่ 8 โครงการผัก,ถั่ว (ขายส้มตำ)
ฐานที่ 9 โครงการนม (ขายปังเย็น)
ฐานที่ 10 โครงการไข่ (ขายไข่ครก,ไข้ม้วน)
ฐานที่ 11 อาชีพนักดนตรี
ฐานที่ 12 อาชีพแพทย์
ฐานที่ 13 อาชีพทหาร
ฐานที่ 14 อาชีพนวดจัดกระดูก
ฐานที่ 15 อาชีพตำรวจ
ฐานที่ 16 อาชีพวิศวะคอมฯ (หุ่นยนต์)
ฐานที่ 17 อาชีพเกษตรกรรม (เลี้ยงปลา)
ฐานที่ 18 อาชีพนักกีฬา (นักฟุตบอล)

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาเกรียงศักดิ์   มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง

Keep