ฝ่ายปฐมวัย  จัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ  Project  Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 25 กันยายน 2563


                     ฝ่ายปฐมวัย  จัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ  Project  Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  เวลา 09.00 -  12.00 น. ณ ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา    โดยจะเป็นการสรุปกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach  เพื่อให้นักเรียนแสดงผลงานการเรียนโครงการ Project Approach  ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 351 ครั้ง

Keep