นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 กันยายน 2563


โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม  ประจำปีการศึกษา  2562 
ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  
ณ  หอประชุมยอห์น  แมรี่  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น  แมรี่  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและกิจกรรมดีเด่น  
เพื่อสร้างขวัญ  กำลังใจให้แก่นักเรียนในระดับต่อไป  ช่วยปลูกฝังความรัก ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น  มีภาคภูมิใจในตนเอง  

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 470 ครั้ง

Keep