พิธีเสกถ้ำพระกุมารเยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส


พิธีเสกถ้ำพระกุมารเยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อเตรียมจิตใจต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส

สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน และสร้างบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์หลุย์ ฉะเชิงเทรา

จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารเซนต์หลุย์วิทยาคาร


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 540 ครั้ง

Keep