นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563


                       ฝ่ายปฐมวัย  จัดการแข่งขันกีฬาประเภทลาน ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันอังคารที่  15  ธันวาคม 2563  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเซราฟิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมการแข่งขัน และเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจแก่เพื่อนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน   ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันเตะบอลเข้าโกล  โยนบอลลงตะกร้า   วิ่งเก็บบอลสี  ฮูล่าฮูป  และชักกะเย่อ 
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 51 ครั้ง

Keep