ขอแสดงความยินดีกับนายยสินธร ชั้นเจริญศรี  ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 


                    ขอแสดงความยินดีกับนายยสินธร ชั้นเจริญศรี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  เบอร์ 2  SLC Next Generation  ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่  26 มีนาคม 2564  

ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 204 ครั้ง

Keep