รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564     ตามที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกกิจกรรม  งานสภานักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2564  เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2564  ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครดังนี้

  •     เบอร์ 1  SLC The Future นายปิยะนันท์ วัฒนะเวชศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

  •     เบอร์ 2   SLC Next Generation  นายยสินธร ชั้นเจริญศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

            

สรุปคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียน 
วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
ประจำปีการศึกษา 2564
เบอร์ที่ หน่วยที่ 1 หน่วยที่2 หน่วยที่3 หน่วยที่ 4 รวมคะแนน ลำดับผลคะแนน
1 132 110 431 213 886 2
2 161 357 195 340 1053 1
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 65 25 1 5 96  
บัตรเสีย 51 58 5 13 127  
  409 550 632 571 2162  

                            

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 196 ครั้ง

Keep