พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563


พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายปฐมวัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวนักเรียนสำหรับการศึกษาในระดับชั้นต่อไป และส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของบุตร

โดยได้รับเกียรติจากภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 479 ครั้ง

Keep