ผลการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรดีเด่น ด้านกิจกรรมและวิชาการ ประจำปี 2563


                     แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรดีเด่นด้านกิจกรรมและวิชาการ ประจำปี 2563  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   จึงขอประกาศรับรองผลการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรดีเด่น ด้านกิจกรรมและวิชาการ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 140 ครั้ง

Keep