งานห้องสมุดขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการตามหายอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564


                  งานห้องสมุด จัดโครงการตามหายอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน รักการเขียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น งานห้องสมุด จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการตามหายอดนักอ่าน โดยนักเรียนสามารถเลือกอ่านหนังสือที่ให้สาระและประโยชน์ต่อตนเองและบันทึกการอ่านลงในสมุดตามแบบฟอร์ม (รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 159 ครั้ง

Keep