กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565


ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันเสาร์ที่ 26  กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวนักเรียนสำหรับการศึกษาในระดับชั้นต่อไป และส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของบุตร

โดยได้รับเกียรติจากภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 237 ครั้ง

Keep