กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.6 รุ่น SLC6827

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และสร้างความรัก ความผูกพันธ์ต่อกันที่มีในรั้วแดงขาว

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษา

เป็นการแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนซึ่งจะต้องก้าวไปสู่การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาต่อไป

โดยมีภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมอยห์น แมรี่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 334 ครั้ง

Keep