โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกฟิสิกส์ และวิชาเอกนาฏศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่งครูผู้สอน

          1. วิชาเอกฟิสิกส์                                                               จำนวน 1 ตำแหน่ง

          2. วิชาเอกนาฏศิลป์                                                            จำนวน 1 ตำแหน่ง 

                     

คุณสมบัติทั่วไป 
          - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตรงตามสาขาวิชาที่กำหนด
          - มีวุฒิทางการศึกษา
          - มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือจังหวัดใกล้เคียง
          - ผ่านการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร (ชาย)
          - ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมาย
          - ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
          - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง


คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
* มีประสบการณ์ด้านการทำงานในตำแหน่งที่สมัคร
* สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
* มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

* มีความสามารถด้านกีฬา
* ได้รับเกียรติบัตร / วุฒิบัตรในระดับต่าง ๆ เช่น โรงเรียน, จังหวัด, ภาค, ประเทศ ฯลฯ

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

* สำเนาบัตรประชาชน

* สำเนาทะเบียนบ้าน

* สำเนาวุฒิการศึกษา

* สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู

* รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-5481 ต่อ 456 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 328 ครั้ง

Keep