นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาชีพ และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565


               ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  จัดกิจกรรมวันอาชีพและกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา  2565  ให้กับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่  1 - 3  ในวันศุกร์ที่  1 กรกฎาคม  2565  เวลา  08.30 - 11.30 น.    อาคารสัฐยามหาราชินี  โดยได้เชิญผู้ปกครองจากสาขาอาชีพต่าง ๆ  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก ๆ  โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากภราดากุลชาติ  จันทะโชโต   ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในพิธี  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 9 ครั้ง

Keep