โครงการประกวดราคาการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ความเร็วไม่น้อยกว่า 500 Mbps. หรือ 1000 Mbps.


             ด้วยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  มีความประสงค์จะประกวดราคาการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า 500 Mbps. หรือ 1000 Mbps. ด้วยวิธีการประกวดราคา โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข การเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า 500 Mbps. หรือ 1000 Mbps. ดังเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 69 ครั้ง

Keep