ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจําปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566


                       โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                  1. เพื่อสร้างความเข้าใจ นโยบาย จุดเน้นแนวทางการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

                  2. เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการปฎิบัติด้านต่าง ๆ ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในปีการศึกษา 2566

                 จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล, อ.1, ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนใหม่แทรกชั้น  เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 18 ครั้ง

Keep