[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 1 สิงหาคม 2565   คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เมล่อนนมสด" งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 2 สิงหาคม 2565   นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ควาย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 3 สิงหาคม 2565  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรม Cover dance ประกอบเพลง K POP โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 4 สิงหาคม 2565  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศ. 5 สิงหาคม 2565  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล จังหวัดชลบุรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 งานนิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ต้อนรับพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ รุ่น 26 เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 6 สิงหาคม 2565  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 15 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 8 สิงหาคม 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 มอบรางวัลจากการแข่งขันเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 15 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 9 สิงหาคม 2565  คณะครูเครือข่ายนิเทศ เข้าร่วมนิเทศไตรภาคี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
พ. 10 สิงหาคม 2565  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา [email protected] จ.ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 11 สิงหาคม 2565  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 18 สิงหาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 23 สิงหาคม 2565  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 6 กันยายน 2565  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครบวาระ 3 ปี ในวันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป