[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
อ. 1 กันยายน 2563  เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 Saint Louis School Chachoengsao งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 2 กันยายน 2563  ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันแรก) ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 3 กันยายน 2563  ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันที่สอง) ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 4 กันยายน 2563  ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันสุดท้าย) ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2563 ห้องประชุมอันโตนี่โอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
อ. 8 กันยายน 2563  นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันแรก) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 ผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 มูลนิธิเซนต์คาเบรียล งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 9 กันยายน 2563  นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่สอง) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 10 กันยายน 2563  นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด" ห้องระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวต้มปลา" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 11 กันยายน 2563  ฝ่ายกิจการนักเรียน  จัดประชุมชี้แจงกติกาและเส้นทางการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC Family Tour 2019 Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปลูกต้นไม้" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมต้ม" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "ดอกกุหลาบกระดาษ" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักผลไม้ปั่น" ห้องเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำวุ้นเส้น" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ม้วน" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "หมวกแฟนซี" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 14 กันยายน 2563  ประชุมคณกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 15 กันยายน 2563   ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 ห้องประชุมอาคารสีฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นส้ม" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำกุ้งสด" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สังขยาฟักทอง" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา รุ่นอายุ 18 ปี ชาย - หญิง สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค รุ่นอายุ 15 และ 18 ปี Saint Louis School งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 16 กันยายน 2563   คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำถั่วปั่น 5 สี " ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 17 กันยายน 2563  ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ และคณะครู ร่วมเข้ารับเสด็จฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นดอกอัญชัน" ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยคลุกธัญพืช" ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปังปิ้งเนยสด" ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 18 กันยายน 2563  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีมถ้วย" ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยปิ้งไส้ทะลัก" ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมแรลลี่ Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 19 กันยายน 2563  คณะครูร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 25 กันยายน 2563  กิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสาจราจร รุ่นที่ 12 Saint Louis School Chachoengsao งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครู ร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ณ โรงเรียนดาราสมุทร Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 26 กันยายน 2563  พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
อ. 29 กันยายน 2563  รับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องธุรการ งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 9 ธันวาคม 2563  บริจาคโลหิตครั้งที่ 2 Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน