[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 1 เมษายน 2562  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 เม.ย. - 24 พ.ค. 2562 Saint Louis School Chachoengsao งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 5 เมษายน 2562  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก () งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 8 เมษายน 2562  ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่ งานรถรับ - ส่ง ฝ่ายปฐมวัย
พ. 10 เมษายน 2562  งานสงกรานต์ Saint Louis School Chachoengsao งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 26 เมษายน 2562  พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ พนักงานเกษียณ และพิธีอำลาภราดา Saint Louis School Chachoengsao งานบุคลากร ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 14 พฤษภาคม 2562  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 Saint Louis School Chachoengsao งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 Foreign Teachers Seminar, School Year 2019 Saint Louis School Chachoengsao งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 17 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะภราดาและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 21 พฤษภาคม 2562  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักออม ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 22 พฤษภาคม 2562  นักเรียนเข้าร่วมแสดงดนตรีกิจกรรมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา งานดนตรีและการแสดง แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 23 พฤษภาคม 2562  อบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 งานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 สนามโรจนารุณ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพ Saint Louis School Chachoengsao งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 24 พฤษภาคม 2562  บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด นำนมโรงเรียนมาส่งให้กับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ณ อาคารสัฐยามหาราชินี งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ส. 25 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 28 พฤษภาคม 2562  คุณครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกีฬาสแต็คเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกสอน ครั้งที่ 1 (วันแรก) มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 29 พฤษภาคม 2562  คุณครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกีฬาสแต็คเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกสอน ครั้งที่ 1 (วันสุดท้าย) มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 30 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 Saint Louis School Chachoengsao งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 4 มิถุนายน 2562  คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 71 ปีและวันภราดา Saint Louis School Chachoengsao งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2562 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 5 มิถุนายน 2562  ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันแรก) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 6 มิถุนายน 2562  กำหนดการพิธีไหว้ครู ป.1-ป.3 Saint Louis School Chachoengsao งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนดการพิธีไหว้ครู อ.1-อ.3 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันที่สอง) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 7 มิถุนายน 2562  ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันที่สาม) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 8 มิถุนายน 2562  ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันที่สี่) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (วันแรก) Saint Louis School Chachoengsao งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 9 มิถุนายน 2562  ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันที่สุดท้าย) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (วันที่สอง) Saint Louis School Chachoengsao งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย วันที่ 09 มิ.ย. 2562 (วันที่สอง) Saint Louis School Chachoengsao งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 10 มิถุนายน 2562  คณะครูเข้าร่วมอบรมการเขียนข่าวและบทความ สำหรับการประชาสัมพันธ์ Saint Louis School Chachoengsao งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 11 มิถุนายน 2562  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 ครั้งที่ 1/2562 Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร Saint Louis School Chachoengsao งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 12 มิถุนายน 2562  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.6 แข่งขันประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 Saint Louis School Chachoengsao งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 ครั้งที่ 1/2562 Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด นำนมโรงเรียนมาส่งให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 อบรมสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 Saint Louis School Chachoengsao งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 13 มิถุนายน 2562  กำหนดการพิธีไหว้ครู ป.4-ป.6 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนดการพิธีไหว้ครู ม.1-ม.3 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนดการพิธีไหว้ครู ม.4-ม.6 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 ครั้งที่ 1/2562 Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 14 มิถุนายน 2562  นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดพนันของเยาวชนในสถานศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 15 มิถุนายน 2562  กิจกรรมเข้าค่ายอบรมกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 11 Saint Louis School Chachoengsao งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (วันที่สาม) Saint Louis School Chachoengsao งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 16 มิถุนายน 2562  อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (วันสุดท้าย) Saint Louis School Chachoengsao งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 17 มิถุนายน 2562  คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา (วันแรก) วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด นำนมโรงเรียนมาส่งให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ณ อาคารสิรินธร งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 คุณสุรพล วาณิชเสนี นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ พบผู้อำนวยการ Saint Louis School Chachoengsao งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 18 มิถุนายน 2562  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา (วันที่สอง) Saint Louis School Chachoengsao งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องเกียรติยศ) งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
พ. 19 มิถุนายน 2562  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา (วันสุดท้าย) วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 20 มิถุนายน 2562  นักเรียนระดับ ม.2 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี สวนนงนุชพัทยา ณ จังหวัดชลบุรี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 21 มิถุนายน 2562  นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2562 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เจมส์สปอร์ตเมเนจเมนท์ จำกัด ในเรื่อง "การบริหารและจัดการสอนกีฬาเทควันโด" ณ เวที ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานบริหารแผนกธุรการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ส. 22 มิถุนายน 2562  ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เดือนมิถุนายน 2562 Saint Louis School Chachoengsao งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็ค STACK FIGHTER 2019 ประจำปี 2562 (วันแรก) Saint Louis School Chachoengsao งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 23 มิถุนายน 2562  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็ค STACK FIGHTER 2019 ประจำปี 2562 (วันสุดท้าย) Saint Louis School Chachoengsao งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 24 มิถุนายน 2562  คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิ ฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันแรก) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต Saint Louis School Chachoengsao งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 25 มิถุนายน 2562  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิ ฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่สอง) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 26 มิถุนายน 2562  คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิ ฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันสุดท้าย) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูศึกษาหลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันแรก) โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 27 มิถุนายน 2562  ศึกษาหลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่สอง) โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 คณะครูฝ่ายปฐมวัย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการและหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลา โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 28 มิถุนายน 2562  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และพิพิธภัณฑ์อวกาศ จังหวัดชลบุรี ณ พิพิรภัณฑ์สัตว์น้ำและพิพิรภัณฑ์อวกาศ จังหวัดชลบุรี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนดส่งใบบันทึกประวัติพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพัสดุครุภัณฑ์ งานพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 ประชุมครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ศึกษาหลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันสุดท้าย) โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 29 มิถุนายน 2562  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 Saint Louis School Chachoengsao งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
จ. 1 กรกฎาคม 2562  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 2 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมวันอาชีพและกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 งานสุขอนามัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.4 (วันแรก) อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
พ. 3 กรกฎาคม 2562  งานสุขอนามัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.4 (วันสุดท้าย) อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
พฤ. 4 กรกฎาคม 2562  งานสุขอนามัย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก) อาคารสัฐยามหาราชินี(ห้องรับรอง) งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศ. 5 กรกฎาคม 2562  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ วู๊ดแลนด์ เมืองไม้ แฟนตาซี จังหวัดนครปฐม Saint Louis School Chachoengsao งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 งานสุขอนามัย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันสุดท้าย) อาคารสัฐยามหาราชินี(ห้องรับรอง) งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 งานสุขอนามัยร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อาคารหอสมุด งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 Saint Louis School Chachoengsao งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
จ. 8 กรกฎาคม 2562  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรปากน้ำโจ้โล้ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ สวนสมเด็จ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง. จ.ฉะเชิงเทรา งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2562 (วันแรก) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 9 กรกฎาคม 2562  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง Animals ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2562 (วันสุดท้าย) โรงเรียนมงฟอร์ต แผนกมัธยม งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาหวูถง เขตเหอซี เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน Saint Louis School Chachoengsao งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 10 กรกฎาคม 2562  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง รถ โชว์รูมรถ MG บูรพาฉะเชิงเทรา งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย