[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 1 ธันวาคม 2565  ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ นักเรียนระดับปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 พิธีถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้น้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน กรณีเปลี่ยนแผนการเรียน / ไม่ได้โควตา (รอบภายใน) ห้องธุรการ - การเงิน งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 2 ธันวาคม 2565  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 8 ธันวาคม 2565  ขอเชิญผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 22 ธันวาคม 2565  กิจกรรมฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน