กำหนดการ

วันที่ 30 กันยายน 2558

ค่ายภาษาอังกฤษ (วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- Spoken English Activity on the way  
--- English: Mixed Group Activity  
07.30-- Students register at School  สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี
08.00-- Off for Nongnooch Pattaya Garden and Resort  
11.00-- Arrival/Ice Breaking  
12.00-- Lunch at Nongnooch Pattaya Garden and Resort  
13.00-- Group activity  
14.00-- Rally in the garden  
16.00-- Relax / Sport Time/Swimming  
18.30-- Dinner  
19.30-- Night party /Spoken  
21.00-- Refreshments / Bed Time  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ค่ายภาษาอังกฤษ


แผนงาน : 301.8 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep