กำหนดการ

วันที่ 24 มีนาคม 2559

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ - มาเลเซีย (วันที่สุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-- ทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่างๆ ณ ประเทศมาเลเซีย  
22.50-- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ค่ายภาษาอังกฤษ


แผนงาน : 301.8 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep