กำหนดการ

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

ค่ายภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย)

สถานที่ สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- Watching the show  
--- way back school  
06.00-- Wake Up  สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี
07.00-- Breakfast  
08.30-- Spoken English Mixed Group Activity  
09.00-- Sight Seeing at Nongnooch Tropical Garden  
12.00-- Lunch  
13.00-- Visit Famous Place on the  
15.00-- Arrival School  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ค่ายภาษาอังกฤษ


แผนงาน : 301.8 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep