กำหนดการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่สอง)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- English Activity 1 (Rotate)  
--- Lunch  
06.00-- Wake Up  สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี
07.00-- Breakfast  
08.30-- Spoken English Mixed Group Activity  
10.00-- English Activity 2 (Rotate)  
11.00-- English Activity 3 (Rotate)  
12.00-- English Activity 4 (Rotate)  
13.00-- Mixed Group Activity  
14.00-- Group Activity/ Discussion/Talent Show Practicing  
16.00-- Relax / Sport Time  
18.00-- Dinner  
19.00-- Night party /Spoken English: Mixed Group Activity/Talent Show  
21.30-- Refreshments / Bed Time  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ค่ายภาษาอังกฤษ


แผนงาน : 301.8 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep