กำหนดการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558

กำหนดการค่ายรวมพลฅนรักศิลป์ (วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-- ลงทะเบียน รายงานตัว  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
09.00-- ออกเดินทางจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
11.00-12.00 ถึงที่พักเก็บสัมภาระต่างๆ  สวนนงนุช
12.00-- รับประทานอาหารกลางวัน  สวนนงนุช
13.00-16.30 พิธีเปิด / กิจกรรม Walk rally  สวนนงนุช
16.30-17.30 สรุปกิจกรรม / นัดหมายภาคกลางคืน / พักผ่อนตามอัธยาศัย  สวนนงนุช
19.00-- รับประทานอาหารเย็น /กิจกรรมท่องไพรยามราตรี และทดสอบสมรรถภาพทางกาย  สวนนงนุช
21.00-- สรุปกิจกรรม / นัดหมายภาคเช้า / เข้านอน  สวนนงนุช
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ค่ายกลุ่มสาระฯ


แผนงาน : 301.6กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep