นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย "รวมพลฅนรักศิลป์" ณ สวนนงนุช จ. ชลบุรี ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558


โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดค่าย "รวมพลคนรักศิลป์"

ในระหว่างวันที่  5-6 ตุลาคม  2558  ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

เสริมสร้างความกล้าแสดงออก  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 320 ครั้ง

Keep