กำหนดการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2558

กำหนดการค่ายรวมพลฅนรักศิลป์ (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
05.30-- ออกกำลังกายยามเช้า/ ปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว  สวนนงนุช
07.30-- รับประทานอาหารเช้า  สวนนงนุช
08.30-- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ กิจกรรมกีฬามหาสนุก/กิจกรรมอำลา  สวนนงนุช
11.30-- พิธีปิด  สวนนงนุช
12.00-- รับประทานอาหารกลางวัน  สวนนงนุช
13.00-- ออกจากค่าย นั่งรถชมสวน ชมการแสดงช้างแสนรู้  สวนนงนุช
15.00-- ออกเดินทางกลับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  สวนนงนุช
17.00-- เดินทางมาถึงโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราโดยสวัสดิภาพ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ค่ายกลุ่มสาระฯ


แผนงาน : 301.6กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep