กำหนดการ

วันที่ 9 มกราคม 2559

นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่ KCC

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา
08.00-09.00 การแสดงดนตรีสด จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา
09.00-- เรียนเชิญ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ผู้ใหญ่ใจดี พูดคุยกับเด็กๆ และบรรเลงเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี จากโรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)  ศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา
09.00-- เริ่มกิจกรรมตามฐานต่างๆ  ศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา
09.30-11.00 การแสดงชุดที่ ๑ "การแสดงอิเล็กโทนและบรรเลงเพลง" จากโรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) การแสดงชุดที่ ๒ "วงโยธวาทิต ประกอบการแสดงขบวนธงสวยงาม " จากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ การแสดงชุดที่ ๓ "เต้นประกอบเพลงรอสายคนโสด" จากโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา การแสดงชุดที่ ๔ SLC โฟลคซองล์ วง 2B-MAR จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา การแสดงชุดที่ ๕ การแสดง "บุตรแห่งรากหญ้า" จากโรงเรียนวัดดอนทอง การแสดงชุดที่ ๖ การแสดง "อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระบำกรับ" จากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ การแสดงชุดที่ ๗ การแสดง "พลเมืองเป็นใหญ่" จากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ การแสดงชุดที่ ๘ เต้นประกอบเพลง "อยู่เย็นเป็นโสด" จากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร การแสดงชุดที่ ๙ การแสดง "Thai Dance" จากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา
11.00-11.30 จับรางวัลแจ็คพอต  ศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา
11.30-- การแสดงชุดที่ ๑๐ "รักษ์นาฎศิลป์รำชุด ระบยำเปี้ยว" จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ การแสดงชุดที่ ๑๑ การแสดง "Cover Dance" จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ การแสดงชุดที่ ๑๒ การแสดงดนตรีสด จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ การแสดงชุดที่ ๑๓ การแสดงดนตรีสด จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา การแสดงชุดที่ ๑๔ การแสดงดนตรีสดจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2)

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

-กิจกรรมวันเด็ก

-กิจกรรมวันปิยมหาราช 

-กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส์

-กิจกรรมวันไหว้ครู โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2)
- 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่ KCC (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 407งานกิจกรรมภายใน-นอก

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep