ขอเชิญประชุมคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558


                                                                     

25 พฤษภาคม 2558

เรื่อง      ขอเชิญประชุม

เรียน     คณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

                                 ด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จะมาทำการตรวจติดตามโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 ดังนั้น เพื่อให้การรับการประเมินการจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึขอเชิญคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ  

                                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 (มิสสาวิตรี แขกเทศ)

    หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 194 ครั้ง

Keep