ฝ่ายวิชาการจัดโครงการติว O-Net ให้นักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 26 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2559


   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ  จึงได้จัดโครงการติว O-Net ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในระหว่างวันที่  26  มกราคม - 18  กุมภาพันธ์  2559  ณ  หอประชุมยอห์น  แมรี่  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น  แมรี่  โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาติวเพื่อทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน  โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2559 และในระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2559

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 377 ครั้ง

Keep