นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการร่วมแข่งขันหมากล้อมรายการ " Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมรายการ " Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560

 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา  ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

                              1.ด.ช.ธีรรัฐ    เลิศพุทธรักษ์   นักเรียนชั้น ม.3/2    ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                              2.ด.ช.พลวศิน  พจนพิมล      นักเรียนชั้น ม .2/5   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

                              3.ด.ช.ณัฐกิตต์  อริยมานนท์    นักเรียนชั้น ม.2/5    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 476 ครั้ง

Keep