คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2560


                    คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด  ลา  มาสาย  ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2560 ถึง  วันที่  24 มีนาคม  2561   ประจำปีการศึกษา 2560

                      รายชื่อครูที่ไม่มีสถิติขาด  ลา  มาสาย  ประจำปีการศึกษา  2560

      1.มาสเตอร์จิรวัฒน์   ศรีสวัสดิ์                                                       2.  มิสอัญชลี    อยู่สุข

     3. มิสนภาพร         จิตต์อารีย์เทพ                                                  4. มิสนภา   ส่งพิทักษ์ชัย

     5. มิสวัชรี      เกิดท่าไม้                                                                 6. มิสรำพึง    ศรีสวัสดิ์

     7. มิสเจนจิิรา     เชื้อแก้ว                                                               8. มิสภัตชนัน    สุขผึ้ง

    9. มิสเพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ                                                          10. มิสสาวิตรี     แขกเทศ

    11. มาสเตอร์ประจักษ์   ศรีภักดี                                                      12. มิสนันทิยา   คำมี

   13. มิสดาริกา    กลิ่นอบเชย                                                            14. มิสพาวณี    เพ็ชรแก้วนุ้ย 

   15. มิสสุภี   วงศ์พลับ                                                                      16. มิสทิพาภรณ์    แก้วบรรจง

   17. มิสศิริกุล   สถิตมิลินทากาศ                                                      18. มิสวาสนา    แซ่โค้ว

   19. มิสพรพนา    แสงจันทร์                                                            20. มิสมลฤดี    เล็กศิริ

   21. มิสสุพัตรา   คงคาสวัสดิ์                                                           22. มิสกัญพัชร์    ทรัพย์เจริญ

   23. มิสนาฏยา    กลิ่นขจร

 

หมายเหตุ    มีการมอบรางวัลให้กับคุณครูที่ไม่มีสถิติขาด  ลา  มาสายในทุกกรณี   ในวันศุกร์ที่   8   มิถุนายน  2561   ขอให้คุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลพร้อมกันที่หอประชุมในเวลา  15.45  น. 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 356 ครั้ง

Keep