โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563


 

                 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑาสี  "เซนต์หลุยส์เกมส์"  ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับปฐมวัย  ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ อาคารเซราฟิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่น  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในการแข่งขันกรีฑา และปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  โดยได้รับเกียรติจากภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 43 ครั้ง

Keep