เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทกลอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา


               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบทกลอน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา   ผลปรากฏว่า   เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  ได้รับรางวัลชมเชย

                ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 392 ครั้ง

Keep