งานห้องสมุด ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์


                       งานห้องสมุด จัดโครงการตามหายอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน โดยการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่เป็นประโยชน์สำหรับ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ดังนั้น งานห้องสมุด จึงขอเชิญชวนครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์  (รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 245 ครั้ง

Keep