นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ได้รับรางวัลดังนี้

โครงงานวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธนฉัตร                เจ็งกุหลาบ                 ชั้น ม.4/6

นายศุภกรณ์               ไรคลองครุ                 ชั้น ม.4/6         

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภูริณัฐ                 สุขดานนท์                 ชั้น ม.5/6

นายเกริกเกียรติ            สุดชู                        ชั้น ม.5/6

นายสุชัจจ์                  มีอนันต์                    ชั้น ม.6/6

รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวฟองส้ม            แก้วรอด                    ชั้น ม.4/6

นางสาวกุลธิรัตน์           สว่างแสงวัฒนา            ชั้น ม.4/6

เด็กหญิงพัชราภา          คุณาวุฒิ                    ชั้น ม.4/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวปนัดดา            ร่วมเจริญกิจ               ชั้น ม.5/6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 9
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 260 ครั้ง

Keep