นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนราธิวาสราชนครินทร์


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนราธิวาสราชนครินทร์

มีรายชื่อนักเรียนดังนี้

                   นายธนฉัตร                เจ็งกุหลาบ                 ชั้น ม.4/6

                   นายอังศุธร                 งามประสิทธิ์               ชั้น ม.4/6

                   นางสาวกุลธิรัตน์           สว่างแสงวัฒนา         ชั้น ม.4/6


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 251 ครั้ง

Keep