นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายชื่อนักเรียนดังนี้

                   นายธนฉัตร                เจ็งกุหลาบ                 ชั้น ม.4/6

                   นายอังศุธร                 งามประสิทธิ์               ชั้น ม.4/6

                   นางสาวกุลธิรัตน์           สว่างแสงวัฒนา            ชั้น ม.4/6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 243 ครั้ง

Keep