นักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564


นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

นักเรียนได้รับ รางวัลยอดเยี่ยม สาขากายภาพ (รางวัลชนะเลิศ) และได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย

1. นายธนฉัตร       เจ็งกุหลาบ                 ชั้น ม.4/6

2. นายศุภกรณ์      ไร่คลองครุ                 ชั้น ม.4/6

ครูที่ปรึกษา นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ และนายอาจอง ขาวเธียร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 221 ครั้ง

Keep