คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 16 มกราคม 2565


               คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน  ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564 มอบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนพุทธโสธร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด    รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น"  เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564

ม.ประสบสุข  ปราชญากุล     รับรางวัล "ครูดีเด่น" เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564

มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์            รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น" เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 208 ครั้ง

Keep