คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 16 มกราคม 2565


               คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน  ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564 มอบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนพุทธโสธร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด    รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น"  เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564

ม.ประสบสุข  ปราชญากุล     รับรางวัล "ครูดีเด่น" เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564

มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์            รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น" เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep