นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationaly Outstanding Inventors Awards Ceremony) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565


นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

(Internationaly Outstanding Inventors Awards Ceremony)  ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร  โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

1. นายธนฉัตร       เจ็งกุหลาบ       ชั้น ม.5/6

2. นายศุภกรณ์      ไร่คลองครุ        ชั้น ม.5/6

3. นายอังศุธร       งามประสิทธิ์      ชั้น ม.5/6

4. นายภูริณัฐ        สุขดานนท์        ชั้น ม.6/6

5. นายเกริกเกียรติ  สุดชู               ชั้น ม.6/6

6. นายนฤเบศ       โมนะ               ชั้น ม.6/6

7. นายธนกฤต      เทพสัตรา         ชั้น ม.6/6

8. นายกันตพงศ์     อุดมศิลป์         ชั้น ม.6/6

9. นายชินพัฒน์     ปลาทอง          ชั้น ม.6/6

10. นางสาวณัฐวดี    ตั้งเสถียรกิจ   ชั้น ม.6/6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยค่ะ

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 10
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep