ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565


                           ด้วยบุคลากรถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนก้าวหน้า พัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดบุคลากรครูขึ้นในทุก ๆ เดือน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงขอเรียนเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันศุกร์ที่ 24  มิถุนายน  2565  ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ : กิจกรรมจะจัดขึ้นหลังจากการประชุมครูประจำเดือนเสร็จสิ้น

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 23 ครั้ง

Keep