นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล ชมเชย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565  
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ 

 

รางวัลชมเชย ประเภท innovative idea ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ ฉลากอัจฉริยะเพื่อบอกความสดของกุ้งจากกระเจี๊ยบแดง

โดย

  1. นายนฤเบศ         โมนะ               ชั้น ม.6/6
  2. นางสาวณัฐวดี    ตั้งเสถียรกิจ      ชั้น ม.6/6

อาจารย์ที่ปรึกษา

  1. นายสุวัฒน์ชัย    ประพาฬ
  2. นายพงศ์พรหม   พรเพิ่มพูน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง

Keep