แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2564
(23/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2564
(23/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดา มิสภรณุต ศรีสุวรรณ
(07/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)